foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wnosząc pozytywne wartości ...

Wspierając w rozwoju ...

Służąc kompetencjami ...

Eliminując problemy ...

Dostarczając rozwiązań najwyższej jakości ...

Od lat zajmuję się nauką, nauczaniem, chemią, technikami obliczeniowymi i programowaniem. Znam zagadnienia związane z technikami laboratoryjnymi, potrafię analizować dane i usprawniać procesy produkcyjne. Na moim koncie jest kilka udanych wdrożeń w przemyśle.

Od kilkunastu lat jestem również nauczycielem przedmiotów zawodowych i przekazuję swoją wiedzę i umiejętności młodszemu pokoleniu. Stale poszukuję nowych wyzwań i możliwości współpracy przy nowych, interesujących projektach.

Początki

Moja kariera zawodowa rozpoczęła się w sierpniu 1993 roku w Polifarb Cieszyn S.A., wówczas największego producenta farb i lakierów w Polsce. Zostałem zatrudniony na stanowisku referenta do spraw technicznych (potem specjalisty) i zajmowałem się najpierw instrumentalną oceną barwy, a później również recepturowaniem farb ogólnego przeznaczenia i emalii samochodowych (wyroby na metal).

Instrumentalna ocena barwy była w Polsce wówczas nowością. Spektrofotometry posiadały nieliczne instytucje, a specjalistów z dziedziny barwometrii było tylko kilku. Ja miałem szczęście, bo współpracowałem z jednym z nich, co pozwoliło mi na szybkie opanowanie tematyki związanej z kolorowaniem farb. Pracowaliśmy na sprzęcie DataColor i (rzadko) HunterLab.

Literatury polskojęzycznej na tematy barwometryczne (i ogólnie technologiczne) praktycznie nie było, stąd kilka miesięcy zajęło mi studiowanie książek w języku angielskim. Dzięki tej wiedzy i systematycznej pracy w laboratorium już po roku rozpocząłem wdrażanie własnego systemu kolorowania i korekty barwy wyrobów ogólnego stosowania. Bardzo przydała się wiedza na temat modelowania pochodząca ze studiów na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Napisałem oprogramowanie obliczające skład danego wyrobu w oparciu o teorie Kubelki-Munka, z lekką własną modyfikacją, oraz uwzględniające krytyczne stężenie objętościowe (CPVC) mieszaniny pigmentów i wypełniaczy (fachowcy wiedzą o czym piszę). Na podstawie doświadczeń opracowałem własny algorytm obliczeń, a wytworzone na jego podstawie wyroby charakteryzują się wyjątkową stabilnością i zgodnością barwometryczną z wzorcami.

Z firmą współpracowałem przez 4 lata, bardzo dobrze poznałem zagadnienia technologiczne i procesowe, a po osiągnięciu “dojrzałości technologicznej” postanowiłem rozwijać się w innych obszarach wiedzy i kompetencji.

Kariera w korporacji

W 1997 r. rozpocząłem współpracę z Praxar Polska sp. z o.o. na stanowisku specjalisty do spraw produktów ciekłych. Po raz pierwszy spotkałem się z korporacyjnym stylem zarządzania. Moim zadaniem było wdrożenie na polski rynek technologii natleniania ścieków czystym tlenem. Bardzo trudne wyzwanie, zwłaszcza, że w owym czasie do spraw ochrony środowiska podchodzono z przymrużeniem oka. Musiałem się szybko wdrożyć zarówno do zagadnień związanych z ochroną środowiska jak i ze sprzedażą. Po roku powierzono mi stanowisko Inżyniera Nowych Zastosowań, a następnie Managera Rynku Chemicznego. Zakres obowiązków był bardzo szeroki: od utrzymywania stałych kontaktów z klientami po rozwój rynku od podstaw. Nawiązałem kontakt z kilkoma firmami zajmującymi się profesjonalnie projektowaniem i budową oczyszczalni ścieków i wspólnie realizowaliśmy kontrakty dla naszych klientów, rozwiązując przy okazji mnóstwo problemów technologicznych związanych z utrzymaniem oczyszczalni.

Kilka miesięcy zajęło mi opanowanie zagadnień związanych z różnymi dziedzinami wiedzy niezbędnymi do prowadzenia działań marketingowych. Zacząłem od biologii i tematów dotyczących zachowania się osadu czynnego. Poznawałem aspekty inżynieryjne obróbki wody począwszy od budowy krat na wejściu do oczyszczalni aż do ozonowania. Wiedza ta pozwoliła mi na przeprowadzenie kilku wdrożeń obniżających w wodzie wylotowej ChZT i BZT (chemiczne i biologiczne zapotrzebowanie na tlen) do dopuszczalnych wartości. W firmie pracowali świetni ludzie - wyjątkowo kompetentni, nastawieni na pracę zespołową i chętnie dzielący się wiedzą. Bardzo pozytywnie wspominam swoich szefów: wymagających, dopingujących do działania, dostarczających odpowiednich narzędzi do realizacji założonych celów. Świetni ludzie tworzą świetną firmę - okres pracy w Praxair Polska sp. z o.o. wspominam z wyjątkową nostalgią. Bardzo żałuję, że koncern wycofał się z Polski.

Czytaj więcej...

Główni pracodawcy

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskie
(od 2004-01)

Stanowisko: Nauczyciel

Obowiązki (dydaktyka przedmiotów):

 1. Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej,
 2. Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej,
 3. Urządzenia techniki komputerowej,
 4. Podstawy informatyki,
 5. Algorytmy i programowanie aplikacji,
 6. Programowanie strukturalne i obiektowe,
 7. Projektowanie oprogramowania,
 8. Aplikacje internetowe,
 9. Witryny i aplikacje internetowe,
 10. Programowanie aplikacji internetowych,
 11. Tworzenie stron i aplikacji internetowych,
 12. Sieci komputerowe,
 13. Informatyka,
 14. Technologia informacyjna,
 15. Chemia
 16. Zajęcia z wychowawcą

Inne zadania:

 1. Prowadzenie projektów, tworzenie oprogramowania dla celów dydaktycznych,
 2. Tworzenie materiałów dydaktycznych i prowadzenie nauczania zdalnego za pomocą LMS.

Bel Polska Sp. z o.o.
(od 2003-10 do 2008-05)

Stanowisko: Główny specjalista ds. handlowych

Obowiązki:

 1. analiza rynku, sporządzanie planów i wdrażanie działań marketingowych w sektorze sprzedaży usług informatycznych: audyty legalności oprogramowania,
 2. negocjacje dotyczące warunków zawieranych transakcji i obsługa posprzedażowa.
 3. projektowanie i programowanie aplikacji dla przemysłu chemicznego i górniczego (sterowniki MUS)

Emnet Sp. z o.o.
(od 2001-07 do 2003-09)

Stanowisko: Główny specjalista ds. handlowych

Obowiązki:

 1. analiza rynku, sporządzanie planów i wdrażanie działań marketingowych w sektorze stolarki okiennej (PCW),
 2. negocjacje dotyczące warunków zawieranych transakcji i obsługa posprzedażowa.

LAKMA SAT Sp. z o.o.
(od 2000-05 do 2001-07)

Stanowisko: Specjalista techniczny

Obowiązki:

 1. nadzór nad bieżącymi pracami laboratoryjnymi,
 2. opracowywanie i wdrożenia nowych typów tynków,
 3. optymalizacja istniejących receptur uszczelniaczy silikonowych, akrylowych i butadienowych.

Osiągnięcia:

 1. opracowanie (jako współpracownik) receptur tynków mozaikowych,
 2. modyfikacja receptur uszczelniaczy silikonowych pod kątem maskowania niepożądanych efektów związanych ze zmianą barwy.

Praxair Polska Sp. z o.o.
(od 1997-04 do 2000-05)

Stanowiska:
Specjalista ds. Produktów Ciekłych (od 1997-04 do 1997-10),
Inżynier Nowych Zastosowań (od 1997-10 do 1998-11),
Menadżer rynku chemicznego (od 1998-11 do 2000-05)

Obowiązki:

 1. analiza rynku, sporządzanie planów i wdrażanie działań marketingowych w sektorze chemicznym i ochrony środowiska,
 2. negocjacje dotyczące technologii i warunków zawieranych transakcji,
 3. nadzór nad wdrożeniami technologicznymi u klienta: neutralizacji ścieków przy użyciu dwutlenku węgla i natlenianiu czystym tlenem,
 4. wparcie klienta przy rozwiązywaniu problemów technologicznych.

Osiągnięcia:

 1. rozwój rynku sprzedaży produktów ciekłych w sektorze ochrony środowiska (referencje dostępne na żądanie),
 2. wdrożenie technologii Praxair do oczyszczalni ścieków (referencje dostępne na żądanie).

Polifarb Cieszyn S.A.
(od 1993-07 do 1997-04)

Stanowisko: Specjalista techniczny

Obowiązki:

 1. ocena barwy wyrobów lakierniczych,
 2. projektowanie barwy emalii, głównie na podłoża metalowe,
 3. recepturowanie rozpuszczalnikowych i wodnych farb oraz emalii,
 4. nadzór nad wdrożeniem do produkcji farb antykorozyjnych (ciężka antykorozja),
 5. tworzenie dokumentacji i nadzór nad wdrożeniem systemu zarządzania jakością ISO 9000 do praktyki laboratoryjnej.

Osiągnięcia:

 1. opracowany i wdrożony autorski system kolorowania wyrobów ogólnego stosowania wraz z oprogramowaniem pomocniczym (dostępne referencje na żądanie).

Czytaj więcej...

Chemia

GRUDZIEŃ, Jacek. Neutralizacja ścieków mleczarskich dwutlenkiem węgla (Neutralization of dairy wastewater with carbon dioxide). Przegląd mleczarski. 3/1998. Warszawa: Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” sp. z o.o., 1998, p. 86 – 87. ISSN 0478-6599

GRUDZIEŃ, Jacek & Stefan BAJ. Neural networks at investigation of 1,3-diisopropylbenzene oxidation process. Polish Journal of Applied Chemistry. 1996, XL, No. 4, p. 411-418

Informatyka i jej zastosowania

GRUDZIEŃ, Jacek. Sociometric relationships between students – an introduction to the creation of behavior model based on fuzzy logic. In: Studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015, s. 5. ISBN 978-80-7464-741-3. Available from: http://konference.osu.cz/svk/sbornik2015/pdf/budoucnost/informatika/Grudzien.pdf

GRUDZIEŃ, Jacek & Sylwia ŻWAK. Próba zastosowania oszacowań numerycznych w etnologii na przykładzie analizy wątków folklorystycznych (Attempting to use numerical estimates in ethnology at the example of folklore topics). In: MITAS, Andrzej. Praca zbiorowa "Informatyka w Edukacji i Kulturze" . Sosnowiec: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004, p. 147 - 151.

GRUDZIEŃ, Jacek. Duszek w Windows (Ghost in Windows). PC Kurier. 17/97. Warszawa: Lupus, 1997, p. 110 - 110. ISSN 0867-0153.

GRUDZIEŃ, Jacek. Siła krycia (Hiding power). In: GRZONKOWSKI, Jan. II Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne: Praktyczne zastosowania pomiarów barwy. Łódź: Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 1997, p. 75-90

GRUDZIEŃ, Jacek. Modele widzenia barwnego (Models of colour vision). In: GRZONKOWSKI, Jan. I Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne: Współczesne problemy pomiarów barwy . Łódź: Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 1996, p. 7-12.

GRUDZIEŃ, Jacek. Przewidywanie koloru przy użyciu sieci neuronowej (Colour prediction using neural net). Barwniki, środki pomocnicze . 3/1996 Łódź: Instytut Barwników i Produktów Organicznych, 1996, No. 3, p. 109-115. ISSN 0867-7824

GRUDZIEŃ, Jacek. Sieć neuronowa (Neural net). PC Kurier. 17/95. Warszawa: Lupus, 1995, No. 146. p. 92-95. ISSN 0867-0153.

GRUDZIEŃ, Jacek. Ogólny i szczególny indeks oddawania barwy (General and special colour rendering index). Barwniki, środki pomocnicze. 4/1995 Łódź: Instytut Barwników i Produktów Organicznych, 1995, No. 4, p. 129-131. ISSN 0867-7824

GRUDZIEŃ, Jacek. Metody obliczania składowych trójchromatycznych w oprogramowaniu wspomagającym współczesne spektrofotometry (Determination of the tristimulus values in the software for present spectrophotometers). Barwniki, środki pomocnicze. 4/1995 Łódź: Instytut Barwników i Produktów Organicznych, 1995, No. 4, p. 125-128. ISSN 0867-7824

GRUDZIEŃ, Jacek. Viewerek (Viewer). PC Kurier. 11/94. Warszawa: Lupus, 1994, No. 114. p. 159-160. ISSN 0867-0153.

Czytaj więcej...

Studia doktoranckie

10.2009 – 02.2014

Uniwersytet Ostrawski (Ostrawa, Czechy) , Wydział Pedagogiczny;
Specjalizacja: Pedagogika; Informacyjne i komunikacyjne technologie w edukacji
Doktor nauk społecznych (Ph. D.), praca doktorska „Rozvoj informatických kompetencí pomocí umělé inteligence“ („Rozwój kompetencji informatycznych przy użyciu sztucznej inteligencji“).

Kursy / courses:

 • Statistic methods in pedagogical research (KIP/DSTAT)
 • National research project involvement (KIK/DRNVP)
 • Active participation at a science conference (KIK/DRVK1)
 • Teaching experience (KIK/DVYUI)
 • Foreign language exam (KIK/DCJAZ)
 • Common seminary 1 (KIK/DSEM1)
 • Object oriented programming techniques (KIP/DOOPT)
 • Theory of education in informatics (KIK/DTEVZ)
 • Expert systems (KIK/DSYEX)
 • Common seminary 2 (KIK/DSEM2)
 • Teaching experience 2 (KIK/DVYU3)
 • Teaching experience 3 (KIK/DVYU4)
 • Vocational subject under another university (KIK/TZOP2)
 • Theses of dissertation thesis - completion, presentation, defense (KIK/DTEDP)
 • Publishing 1 (KIK/DPUB1)
 • Common seminary 3 (KIK/DSEM3)

Studia magisterskie

10.1999 – 12.2001

Politechnika Śląska (Gliwice, Polska), Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki;
Specjalność: bazy danych, sieci i systemy komputerowe
tytuł magister inżynier, praca magisterska „System oceny barwy wyrobów lakierniczych“.

Kursy / courses

 • Mathematics - selected issues / Matematyka - wybrane zagadnienia
 • Numerical methods / Metody numeryczne
 • Analysis of algorithms / Analiza algorytmów
 • The arithmetic of digital systems / Arytmetyka systemów cyfrowych
 • Fundamentals of electronics / Podstawy elektroniki
 • Automata theory / Teoria automatów
 • Foundations of computer science / Podstawy informatyki
 • Computer programming / Programowanie komputerów
 • Circuits and microprocessor systems / Układy i systemy mikroprocesorowe
 • Software engineering / Inżynieria programowania
 • Symbolic language programming / Programowanie w językach symbolicznych
 • Digital modeling / Modelowanie cyfrowe
 • Concurrent programming / Programowanie współbieżne
 • The construction of computer systems / Budowa systemów komputerowych
 • Computer networks / Sieci komputerowe
 • Operating systems / Systemy operacyjne
 • Databases / Bazy danych
 • Industrial information technology / Informatyka przemysłowa
 • Computer graphics and image recognition / Grafika komputerowa i rozpoznawanie obrazów
 • Java and programming on the Web / Java i programowanie w sieci Internet
 • Oracle DBMS / SZBD Oracle
 • Seminar / Seminarium dyplomowe

10.1988 – 09.1993

Politechnika Śląska (Gliwice, Polska), Wydział Chemiczny;
Specjalność: Technologia chemiczna organiczna,
tytuł magister inżynier, praca magisterska „Modelowanie procesu otrzymywania rezorcyny z 1,3-diizopropylobenzenu“.

Kursy / courses

 • Mathematics / Matematyka
 • Physics / Fizyka
 • Laboratory of physics / Laboratorium z fizyki
 • General chemistry / Chemia ogólna
 • Laboratory of general chemistry / Laboratorium z chemii ogólnej
 • Technical drawing / Rysunek techniczny
 • Philosophy / Filozofia
 • Russian language / Język rosyjski
 • Inorganic chemistry / Chemia nieorganiczna
 • Laboratory of inorganic chemistry / Laboratorium z chemii nieorganicznej
 • Science of mechanics / Maszynoznawstwo chemiczne
 • Sociology / Socjologia ogólna
 • Analytical chemistry / Chemia analityczna
 • Physical chemistry / Chemia fizyczna
 • Chemical engineering / Inżynieria chemiczna
 • English language / Język angielski
 • Learning about politics / Nauka o polityce
 • Foundations of computer science / Podstawy informatyki
 • Laboratory of foundations of computer science / Laboratorium podstaw informatyki
 • Laboratory of physical chemistry / Chemia fizyczna laboratorium
 • Organic chemistry / Chemia organiczna
 • Physical and chemical structures of the compounds and test methods / Struktury związków i fizykochemiczne metody badań
 • Chemical equipment / Aparatura chemiczna
 • Fundamentals of chemical technology / Podstawy technologii chemicznej
 • Economy / Ekonomia
 • Kinetics and catalysis / Kinetyka i kataliza
 • Mathematical methods in engineering / Metody matematyczne w technice
 • Industrial chemical analysis / Przemysłowa analiza chemiczna
 • Energy & fuel economy / Gospodarka paliwowo energetyczna
 • Technology of organic chemistry / Technologia organiczna
 • Technology of inorganic chemistry / Technologia nieorganiczna
 • Fundamentals of biotechnology / Podstawy biotechnologii
 • Technological laboratory / Laboratorium technologiczne
 • The biologically active compounds / Związki biologicznie czynne
 • Electrical engineering and electronics/ Elektrotechnika i elektronika
 • Automatics / Automatyka
 • Raw materials of basic organic synthesis / Surowce podstawowej syntezy organicznej
 • Analysis of technological processes / Analiza procesów technologicznych
 • Laboratory of specialization exercises / Laboratorium ćwiczeń specjalizacyjnych
 • Security issues in the industry / Problemy bezpieczeństwa w przemyśle
 • Selected sections of light organic synthesis / Wybrane działy lekkiej syntezy organicznej
 • Organization and economy / Organizacja i ekonomia
 • Environmental protection / Ochrona środowiska
 • Selected sections of apparatus / Wybrane działy aparatury
 • The processes of industrial organic synthesis / Procesy przemysłowej syntezy organicznej
 • The transition work / Praca przejściowa
 • The technology of biologically active compounds / Technologia związków biologicznie czynnych
 • Surfactants / Związki powierzchniowo czynne
 • Patent protection / Ochrona patentowa
 • Seminar / Seminarium dyplomowe
 • Laboratory MSc / Pracownia magisterska

Czytaj więcej...

Szkolenia i kursy kwalifikacyjne
Qualification training and qualification courses

Nauczanie / Teaching

17.05.2014 - 18.05.2014 Szkolenie zawodowe - Praktyczne, Technik cyfrowych procesów graficznych (3/590/352/2014) (Professional training - Practical, Technician of digital graphic processes); Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie; Katowice

23.11.2013 - 30.11.2013 Szkolenie ogólne egzaminu maturalnego z chemii (1/519/21/2013) (General training of the matriculation examination in chemistry); Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie; Katowice

14.06.2013 - 16.06.2013 Szkolenie ogólne egzaminu maturalnego z informatyki (1/510/77/2013) (General training of the matriculation examination in computer science); Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie; Katowice

01.09.2010 - 22.11.2011 Kurs kwalifikacyjny Organizacja i zarządzanie oświatą (Qualification course Organization and management of education); Ośrodek Doskonalenia Zawodowego "Publisher-Innowacje"; Cieszyn

17.10.2009 - 18.10.2009 Szkolenie zawodowe - Praktyczne, Technik informatyk (3/186/117/2009) (Professional training - Practical, IT technician); Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie; Katowice

13.12.2008 Szkolenie zawodowe - Teoretyczne (2/100/0/2008) (Professional training - Theoretical); Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie; Katowice

Czytaj więcej...

Komunikat

Witryna używa ciasteczek - jeżeli nie zgadzasz się na ich użycie wyłącz je we własnej przeglądarce.