foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wnosząc pozytywne wartości ...

Wspierając w rozwoju ...

Służąc kompetencjami ...

Eliminując problemy ...

Dostarczając rozwiązań najwyższej jakości ...

Chemia

GRUDZIEŃ, Jacek. Neutralizacja ścieków mleczarskich dwutlenkiem węgla (Neutralization of dairy wastewater with carbon dioxide). Przegląd mleczarski. 3/1998. Warszawa: Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” sp. z o.o., 1998, p. 86 – 87. ISSN 0478-6599

GRUDZIEŃ, Jacek & Stefan BAJ. Neural networks at investigation of 1,3-diisopropylbenzene oxidation process. Polish Journal of Applied Chemistry. 1996, XL, No. 4, p. 411-418

Informatyka i jej zastosowania

GRUDZIEŃ, Jacek. Sociometric relationships between students – an introduction to the creation of behavior model based on fuzzy logic. In: Studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015, s. 5. ISBN 978-80-7464-741-3. Available from: http://konference.osu.cz/svk/sbornik2015/pdf/budoucnost/informatika/Grudzien.pdf

GRUDZIEŃ, Jacek & Sylwia ŻWAK. Próba zastosowania oszacowań numerycznych w etnologii na przykładzie analizy wątków folklorystycznych (Attempting to use numerical estimates in ethnology at the example of folklore topics). In: MITAS, Andrzej. Praca zbiorowa "Informatyka w Edukacji i Kulturze" . Sosnowiec: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004, p. 147 - 151.

GRUDZIEŃ, Jacek. Duszek w Windows (Ghost in Windows). PC Kurier. 17/97. Warszawa: Lupus, 1997, p. 110 - 110. ISSN 0867-0153.

GRUDZIEŃ, Jacek. Siła krycia (Hiding power). In: GRZONKOWSKI, Jan. II Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne: Praktyczne zastosowania pomiarów barwy. Łódź: Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 1997, p. 75-90

GRUDZIEŃ, Jacek. Modele widzenia barwnego (Models of colour vision). In: GRZONKOWSKI, Jan. I Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne: Współczesne problemy pomiarów barwy . Łódź: Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 1996, p. 7-12.

GRUDZIEŃ, Jacek. Przewidywanie koloru przy użyciu sieci neuronowej (Colour prediction using neural net). Barwniki, środki pomocnicze . 3/1996 Łódź: Instytut Barwników i Produktów Organicznych, 1996, No. 3, p. 109-115. ISSN 0867-7824

GRUDZIEŃ, Jacek. Sieć neuronowa (Neural net). PC Kurier. 17/95. Warszawa: Lupus, 1995, No. 146. p. 92-95. ISSN 0867-0153.

GRUDZIEŃ, Jacek. Ogólny i szczególny indeks oddawania barwy (General and special colour rendering index). Barwniki, środki pomocnicze. 4/1995 Łódź: Instytut Barwników i Produktów Organicznych, 1995, No. 4, p. 129-131. ISSN 0867-7824

GRUDZIEŃ, Jacek. Metody obliczania składowych trójchromatycznych w oprogramowaniu wspomagającym współczesne spektrofotometry (Determination of the tristimulus values in the software for present spectrophotometers). Barwniki, środki pomocnicze. 4/1995 Łódź: Instytut Barwników i Produktów Organicznych, 1995, No. 4, p. 125-128. ISSN 0867-7824

GRUDZIEŃ, Jacek. Viewerek (Viewer). PC Kurier. 11/94. Warszawa: Lupus, 1994, No. 114. p. 159-160. ISSN 0867-0153.

Pedagogika, technologie informatyczne

GRUDZIEŃ, Jacek. The Development of Computer Competencies Using Artificial Intelligence. International Journal of Information and Communication Technologies in Education . 2014, vol. 3, p. 40-56. Available from: https://periodicals.osu.eu/ictejournal/dokumenty/2014-01/ictejournal-2014-1-article-4.pdf

GRUDZIEŃ, Jacek. Аbout a concept of a distance course to support the subject called „Information technology devices” intended for it technicians. In: International Scientific Conference ITEST 2014 . Cherkasy: Cherkasy State Technological University, 24-26.04.2014, Vol. 2; p. 11-14. Available from: http://itont-2014.cdtu.edu.ua/index.php/en/-2/35--2

СМИРНОВА - ТРИБУЛЬСКАЯ, Евгения Николаевна & Яцек ГРУДЗЕНЬ. Исследование эффективности обучения с использованием модуля «glm» на примере темы «функторы». Новые информационные технологии в образовании Материалы VII международной научно-практической конференци .  Екатеринбург: Рос. Гос. Проф.-пед. Ун-т, 11–14.03.2014. Available from: http://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/140

ГРУДЕНЬ, Яцек & Евгения Николаевна СМИРНОВА - ТРИБУЛЬСКАЯ. Концепция обучения специальным предметам с помощью компонентов искусственных нейронных сетей и системы дистанционного обучения (The concept of learning special subjects with components of artificial neural networks and distance learning system). In: Новые информационные технологии в образовании: Материалы международной научно-практической конференции. Екатеринбург: Рос. Гос. Проф.-пед. Ун-т, 2012, 293 - 296. Available from: http://nito.rsvpu.ru/files/nito2012/nito2012.pdf

GRUDZIEŃ Jacek & Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA, The concept of the GLM2 module design for the effective support of e-learning In: Information and Communication Technology in Education (ICTE-2012) University of Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm, 2012 pp. 241-249. ISBN: 978-80-7464-135-0

GRUDZIEŃ, Jacek. Rozvoj informatických kompetencí pomocí umělé inteligence (The development of computer skills using artificial intelligence). In: KAPOUNOVÁ, Jana & Aleš VALCHAŘ. International conference Information an Communication Technology in Education Rožnov pod Radhoštěm: Ph.D. students' section [CD]. Ostrava: University of Ostrava, 2011 [cit. 2014-11-22]. ISBN 978-80-7368-980-3

GRUDZIEŃ, Jacek. Rozvoj informatických kompetencí pomocí umělé inteligence (The development of computer skills using artificial intelligence) DITECH' 11 [CD]. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011 [cit. 2014-11-22]. ISBN 978-80-7435-097-9

GRUDZIEŃ, Jacek & Michal BURDA. Estimating the optimal number of initial learning paths to GLM module [online]. KAPOUNOVÁ, Jana & Aleš VALCHAŘ. Ostrava, 2011 [cit. 2014-11-22]. Available from: https://konference.osu.cz/icte/dokumenty/2011/Grudzien.pdf

GRUDZIEŃ, Jacek. The concept of the courses based on the e-learning intelligence mechanisms. In: KAPOUNOVÁ, Jana & Aleš VALCHAŘ. Information and Communication Technology in Education: Proceedings . Rožnov pod Radhoštěm: University of Ostrava, Pedagogical Faculty, 2010, p. 83 - 86. ISBN 978-80-7368-775-5.

GRUDZIEŃ, Jacek. Lessons with the use of artiffcial intelligence. In: SMYRNOVA-TRYBULSKA, Eugenia. Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning: Use of E-learning in the Training of Professionals in the Knowledge Society . I. Cieszyn - Katowice: Studio Noa Ireneusz Olsza, 2010, p. 5 - 9. ISBN 978-83-60071-30-4

GRUDZIEŃ, Jacek. The Implementation of The Teaching Support System in the Complex of Economic-Gastronomic Schools for Computer Science Technicians. In: DRLÍK, Martin, Jozef KAPUSTA & Peter ŠVEC. DIVAI - Distance Learning in Applied Informatics: Conference Proceedings . Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences, Department of Informatics, 2010, p. 201 - 207. ISBN 978-80-8094-691-3. Available from: http://konferencie.ukf.sk/index.php/divai/divai2010/paper/view/39/27

SMYRNOVA-TRYBULSKA, Eugenia & Jacek GRUDZIEŃ. E-learning in the Computer Science - Come Computer and Methodology Techniques. The New Educational Review . 2009, Vol.19. No.3-4, p. 147-161. ISSN 1732-6729 Available from: http://www.educationalrev.us.edu.pl/vol/tner_3_2009.pdf

GRUDZIEŃ, Jacek. The implementation of professional subjects teaching supporting courses at the Higher School of Information Technology in Katowice. In: SMYRNOVA-TRYBULSKA, Eugenia. Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning: Collection of Scholarly Papers . Cieszyn: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, 2009, p. 160-168. ISBN 978-83-925281-4-2. Available from: http://www.dlcc.us.edu.pl/system/files/The%20Implementation%20of%20Professional%20Subjects%20Teaching.pdf

Przejrzyj dane na Google Scholar ...

Komunikat

Witryna używa ciasteczek - jeżeli nie zgadzasz się na ich użycie wyłącz je we własnej przeglądarce.