foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wnosząc pozytywne wartości ...

Wspierając w rozwoju ...

Służąc kompetencjami ...

Eliminując problemy ...

Dostarczając rozwiązań najwyższej jakości ...

Szkolenia i kursy kwalifikacyjne
Qualification training and qualification courses

Nauczanie / Teaching

17.05.2014 - 18.05.2014 Szkolenie zawodowe - Praktyczne, Technik cyfrowych procesów graficznych (3/590/352/2014) (Professional training - Practical, Technician of digital graphic processes); Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie; Katowice

23.11.2013 - 30.11.2013 Szkolenie ogólne egzaminu maturalnego z chemii (1/519/21/2013) (General training of the matriculation examination in chemistry); Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie; Katowice

14.06.2013 - 16.06.2013 Szkolenie ogólne egzaminu maturalnego z informatyki (1/510/77/2013) (General training of the matriculation examination in computer science); Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie; Katowice

01.09.2010 - 22.11.2011 Kurs kwalifikacyjny Organizacja i zarządzanie oświatą (Qualification course Organization and management of education); Ośrodek Doskonalenia Zawodowego "Publisher-Innowacje"; Cieszyn

17.10.2009 - 18.10.2009 Szkolenie zawodowe - Praktyczne, Technik informatyk (3/186/117/2009) (Professional training - Practical, IT technician); Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie; Katowice

13.12.2008 Szkolenie zawodowe - Teoretyczne (2/100/0/2008) (Professional training - Theoretical); Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie; Katowice

Szkolenia i kursy doskonalące
Staff development courses

Informatyka / Computer Science

oczekuje: Kurs Tworzenia Stron WW w HTML i CSS od Podstaw do Eksperta (udemy.org) (Website Creation Course WW in HTML and CSS from Basic to Expert); Udemy, Inc. San Francisco; online

oczekuje:PHP & MySQL od Podstaw do Eksperta (udemy.org) PHP & MySQL from the Basics to the Expert); Udemy, Inc. San Francisco; online

oczekuje: JavaScript od Podstaw do Eksperta (udemy.org) (JavaScript from the Basics to the Expert); Udemy, Inc. San Francisco; online

oczekuje: Machine Learning A-Z: Hands-On Python & R in Data Science (udemy.org); Udemy, Inc. San Francisco; online

oczekuje: Deep Learning A-Z: Hands-On Artificial Neural Networks (udemy.org); Udemy, Inc. San Francisco; online

oczekuje: Build Your Own Super Computer with Rasberry Pis (udemy.org); Udemy, Inc. San Francisco; online

oczekuje: Tech Explorations Raspberry Pi Full Stack Raspbian (udemy.org); Udemy, Inc. San Francisco; online

oczekuje: Tech Explorations Arduino Step by Step Getting Serious (udemy.org); Udemy, Inc. San Francisco; online

oczekuje: Beyond Arduino, Pt 3: Interrupt Driven Embedded Aplications (udemy.org); Udemy, Inc. San Francisco; online

w trakcie nauki: Running a Web Development Business: The Complete Guide (udemy.org); Udemy, Inc. San Francisco; online

01.04.2018 - 20.04.2018 Kurs programowania w jQuery (strefakursow.pl) (Programming course in jQuery); The Hero Sp. z o. o. Sp. k.; online

01.03.2018 - 20.03.2018 Kurs programowania w JavaScript (strefakursow.pl) Programming course in JavaScript) ; The Hero Sp. z o. o. Sp. k.; online

01.02.2018 - 20.02.2018 Kurs programowania w Java - poziom 2 (strefakursow.pl) (Programming course in Java - level 2); The Hero Sp. z o. o. Sp. k.; online

01.01.2018 - 20.01.2018 Kurs programowania w Java (strefakursow.pl) (Programming course in Java) ; The Hero Sp. z o. o. Sp. k.; online

01.04.2017 - 20.04.2017 Tworzenie CMS z CakePHP (strefakursow.pl) (Creating CMS with CakePHP); The Hero Sp. z o. o. Sp. k.; online

01.03.2017 - 20.03.2017 Kurs Zend Framework (strefakursow.pl) (Zend Framework course); The Hero Sp. z o. o. Sp. k.; online

01.02.2017 - 20.02.2017 Kurs Joomla 2.5 tworzenie szablonów (strefakursow.pl) (Joomla 2.5 course creating templates); The Hero Sp. z o. o. Sp. k.; online

01.01.2017 - 20.01.2017 Kurs Joomla 2.5 sklep internetowy (strefakursow.pl) (Joomla 2.5 course online store); The Hero Sp. z o. o. Sp. k.; online

01.12.2016 - 20.12.2016 Kurs Joomla - tworzenie dodatków (strefakursow.pl) (Joomla course - creating add-ons); The Hero Sp. z o. o. Sp. k.; online

01.11.2016 - 20.11.2016 Kurs Joomla - rozwiązania dla biznesu (strefakursow.pl) (Joomla course - business solutions); The Hero Sp. z o. o. Sp. k.; online

01.10.2016 - 20.10.2016 Kurs Joomla - społeczności (strefakursow.pl) (Joomla course - community); The Hero Sp. z o. o. Sp. k.; online

01.09.2016 - 20.09.2016 Kurs tworzenie stron Joomla 2.5 (strefakursow.pl) (Joomla 2.5 website development course); The Hero Sp. z o. o. Sp. k.; online

01.04.2015 - 30.07.2015 Gamification Design 2015 (iversity.org); iversity Learning Solutions GmbH c/o Springer-Verlag GmbH; online

29.10.2010 Zaawansowane metody tworzenia stron WWW z elementami wykorzystania projektowania w architekturze klient - serwer (Advanced methods of creating websites with elements of using design in client-server architecture) (40h); Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja, online

13.12.2007 - 14.12.2007 Administrator szkolnej sieci komputerowej - moduł III The administrator of the school computer network - module III) (40h); Combidata Poland sp. z o.o.; Bielsko-Biała + online

26.11.2007 - 30.11.2007 Administrator szkolnej sieci komputerowej - moduł II (The administrator of the school computer network - module II) (40h); Combidata Poland sp. z o.o.; Bielsko-Biała

17.09.2007 - 21.09.2007 Administrator szkolnej sieci komputerowej - moduł I (The administrator of the school computer network - module I) (40h); Combidata Poland sp. z o.o.; Bielsko-Biała

17.11.2005; Microsoft Licensing Specialist; Microsoft, online

10.2005 Object Oriented Programming (45h); Anadolu University & Centro para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y León (Cedetel), online

10.2005 Internetworking Devices (45h); Universidad de Valladolid & Centro para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y León (Cedetel), online

10.2005 Data Structures (45h); Jordan University of Science and technology & Centro para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y León (Cedetel), online

10.2005 Digital Logic Design (45h); Jordan University of Science and technology & Centro para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y León (Cedetel), online

02.09.2005 Seminarium Visual Studio 2005; Centrum Edukacyjne ABC Data; Katowice

06.2005 English for Technical Purposes (60h); University of Malta & Centro para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y León (Cedetel), online

23.02.2005; Microsoft Licensing Specialist; Microsoft, online

10.02.2005; AuditPro Administrator dla wersji 4.0 (AuditPro Administrator for version 4.0); Mediasoftware sp. z o.o.; Katowice

02.03.2004; Microsoft Licensing Specialist; Microsoft, online

23.02.2004; Licencjonowanie Microsoft dla małych i średnich przedsiębiorstw (Microsoft licensing for small and medium enterprises); Microsoft, online

28.02.2004; Instruktor Auroksa (Aurox instructor); Aurox sp. z o.o.; Warszawa

9.12-2003 – 10.12.2003; GASP Training; Attest Systems, Inc.; Warszawa

16.06.2003; Audyt informatyczny – teoria i praktyka (IT audit - theory and practice); Computer Service Support S.A.; Katowice

03.06.1992; Podstawy budowy i obsługi komputera zgodnego z IBM PC (Fundamentals of construction and operation of IBM-compatible PC); Politechnika Śląska w Gliwicach, Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej; Gliwice

Nauczanie, kursy dla oświaty / Teaching, courses for education

25.11.2015 Ocenianie kształtujące - ocenianiem, które pomaga się uczyć (Formative assessment - assessment that helps you learn); Ośrodek Doskonalenia Zawodowego "Publisher-Innowacje"; Cieszyn

08.10.0215 Jak przygotować placówkę do ewaluacji zewnętrznej (How to prepare an institution for external evaluation); Ośrodek Doskonalenia Zawodowego "Publisher-Innowacje"; Cieszyn

03.09.2012 - 31.08.2015 NEW-TECH Program rozwoju praktycznych kompetencji nauczycieli zawodów branż nowych technologii (NEW-TECH A program for the development of practical competence of teachers in the sectors of new technologies); Combidata Poland sp. z o.o., Katowice - Wodzisław Śląski - Hannower

20.05.2014 Komunikacja interpersonalna w edukacji (Interpersonal communication in education); Zakład Doskonalenia Zawodowego; Katowice; Cieszyn

05.12.2013 Ochrona danych osobowych w szkole (Personal data protection at school); Instytut Kształcenia Eko Tur, Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli; Cieszyn

23.03.2013 Szkolenie "Modernizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe" (Training "Modernization of the exam confirming professional qualifications"); Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Centralna Komisja Egzaminacyjna; Katowice

30.10.2012 Jak skutecznie przygotować uczniów do matury (How to effectively prepare students for the final exams); Operon sp. z o.o.; Cieszyn

11.12.2012 Obsługa Tablicy Interaktywnej (Interactive whiteboard operations); Ośrodek Doskonalenia Zawodowego "Publisher-Innowacje"; Cieszyn

15.06.2012 - 16.06.2012 Przygotowanie kadr do prowadzenia szkół dwujęzycznych w Polsce (Preparation of staff for running bilingual schools in Poland); Dom Współpracy Polsko Niemieckiej; Zakrzów

09.01.2013 Psychospołeczne, prawne i medyczne aspekty narkomanii "Narkotykowe dylematy" (Psychosocial, legal and medical aspects of drug addiction "Drug dilemmas"); PRO-SENS Ireneusz Brachaczek; Cieszyn

19.11.2011 Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych (Analysis and use of the results of the matriculation examination in the field of mathematics and natural science subjects) (6h); Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oświata; Cieszyn

17.03.2010 Skuteczne uczenie się (Effective learning) (3h); Mega Centrum Rozwoju Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli; Cieszyn

03.04.2009 Godność jako wartość (Dignity as a value) (3h); Mega Centrum Rozwoju Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli; Cieszyn

02.04.2009 Przeciwdziałanie nadużyciom powstałym w związku z rozwojem i użytkowaniem technologii informacyjnych i multimedialnych (Counteracting abuses arising in connection with the development and use of information and multimedia technologies) (3h); Mega Centrum Rozwoju Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli; Cieszyn

20.11.2008 Rozwiązywanie konfliktów w grupie i społeczności szkolnej (Resolving conflicts in a group and school community) (5h); Mega Centrum Rozwoju Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli; Cieszyn

17.09.2008 Strategia postępowania wobec przemocy (Strategy of dealing with violence) (5h); Mega Centrum Rozwoju Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli; Cieszyn

21.10.2010 Przestrzeganie prawa przez uczniów i nauczycieli w szkole (Law observance by students and teachers at school) (5h); Mega Centrum Rozwoju Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli; Cieszyn

19.10.2010 Psychospołeczne warunki funkcjonowania w szkole i placówce (Psychosocial conditions of functioning in school and institution) (5h); Mega Centrum Rozwoju Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli; Cieszyn

Zarządzanie i kontrola jakości / Management and quality control

23.09.1999; Podstawy jakości (Fundamentals of quality); Praxair Polska sp. z o.o.; Warszawa

30.09.1997 – 06.10.1998; Kurs marketingu i zarządzania sprzedażą (Marketing and sales management course); Centrum Kształcenia Korespondencyjnego CEAC Polonia; Warszawa

13.11.1996 – 15.11.1996; Zabezpieczenia antykorozyjne (Anti-corrosion protection); Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Kontraktor”; Częstochowa

19.01.1994 – 20.01.1994; Zarządzanie jakością i modele zapewnienia jakości według wytycznych wymagań norm międzynarodowych ISO serii 9000/EN 29000 (Quality management and quality assurance models in accordance with the guidelines of the international standards ISO 9000 / EN 29000); Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM; Warszawa

22.11.1993 – 25.11.1993; Metody i techniki stosowane w systemach jakości (Methods and techniques used in quality systems); Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM; Warszawa

Bezpieczeństwo i higiena pracy / Occupational Health and Safety

05.03.2013 Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych (Periodic training in the field of health and safety at work for employees in administrative and office positions) (8h); Placówka Kształcenia Ustawicznego "Logos"; Cieszyn

10.06.2009 Kurs pierwszej pomocy (First aid course); Polski Czerwony Krzyż; Cieszyn

19.02.1994 – 30.04.1994; Szkolenie okresowe BHP dla kadry kierowniczej (Periodic health and safety training for management); Biuro Doradztwa i Organizacji Ergonomia; Cieszyn

Inne kursy / Other courses

01.07.2015 - 30.10.2015 Employability Skills (iversity.org); iversity Learning Solutions GmbH c/o Springer-Verlag GmbH; online

24.08.2010 - 28.08.2010 Letní škola komunikační dovednosti v projektech VaV (Summer School of Communication Skills in Science and Research Projects); Technická univerzita v Liberci; Ostrawa

24.08.2010 - 28.08.2010 Elektronická komunikace (Electronic communication); Technická univerzita v Liberci; Ostrawa

Komunikat

Witryna używa ciasteczek - jeżeli nie zgadzasz się na ich użycie wyłącz je we własnej przeglądarce.