foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wnosząc pozytywne wartości ...

Wspierając w rozwoju ...

Służąc kompetencjami ...

Eliminując problemy ...

Dostarczając rozwiązań najwyższej jakości ...

Przy przeszukiwaniu portali pracy należy pamiętać, iż oprócz ogólnych, szeroko znanych portali pracy istnieją również metaportale, portale regionalne lub branżowe. Każde z nich oferuje tysiące miejsc pracy i wyszukanie tego właściwego może być zajęciem nudnym i pracochłonnym. Przed rozpoczęciem poszukiwań warto rozeznać na forach internetowych jakie są najużyteczniejsze portale dla różnych branż i typów wyszukiwań. Najważniejszą kompetencją jest umiejętność użycia odpowiedniego filtrowania ofert dla swoich zapytań. Najlepsze rezultaty można uzyskać poprzez połączenie filtrów wbudowanych dotyczących np. lokalizacji stanowiska pracy i odpowiednich fraz czy też słów kluczowych. Odpowiedź na zadane zapytanie może pochodzić z różnych pól ogłoszenia o pracę np. z opisu firmy, oczekiwań od kandydata itp. stąd wniosek, że doborowi kluczy wyszukiwania należy poświęcić sporo troski i uwagi. Twórczy dobór słów kluczowych poszerza szansę znalezienia interesujących stanowisk. Przy ich doborze kieruje się zasadą, że używa się zwrotów z obszarów kompetencji kandydata, jego oczekiwań lub zakresu obowiązków, którym chce się zająć. Początkowo zbiera się jak najwięcej ofert, by w kolejnych wyszukiwaniach stopniowo zawężać listę znalezionych ofert. Proces powtarza się dla kolejnego zestawu słów kluczowych, pamiętając o fakcie, że ogłoszenia mogą być podane w języku lokalnym jak również i w angielskim.

Pomimo właściwych zapytań niektóre pasujące do kandydata oferty mogą nie pojawić się w wynikach wyszukiwania na portalach online albo też pracodawca z różnych przyczyn nie chce publikować swoich wolnych miejsc na ogólnodostępnych portalach. Duża część kandydatów błędnie zakłada, że skoro pracodawca nie ogłasza się na portalu pracy to nie potrzebuje pracowników. Tymczasem niekoniecznie bywa to prawdą, a potencjalny pracodawca chcąc uniknąć dodatkowych kosztów prowadzenia rekrutacji sam ją obsługuje za pomocą własnego portalu firmowego lub zbiera oferty przez zwykłą pocztę elektroniczną.

Czytaj więcej...

Świat pracy ulega błyskawicznym przemianom. Tradycyjna kariera, gdzie osoba rozpoczyna pracę w danej firmie i wspina się po szczeblach kariery aż do osiągnięcia emerytury odchodzi w niepamięć. Różnice pomiędzy karierą tradycyjną a współczesną przedstawia tabela poniżej.


Tradycyjna kariera Kariera współczesna
Postęp kariery Starszeństwo: liniowe wspinanie się po szczeblach Rzeczoznawstwo: dynamiczna mobilność
Oczekiwania od pracy Bezpieczeństwo: kilku pracodawców w ciągu kariery, stabilne warunki Elastyczność: wielu pracodawców w ciągu kariery, dynamiczne warunki
Podstawa kontynuacji Lojalność w stosunku do pracodawcy Rozwój zdolności do znajdowania pracy
Odpowiedzialność za karierę Organizacja Osoba
Oczekiwane umiejętności Kompetencje zawodowe Umiejętności adaptacji i zdolności do szybkiego uczenia się

Kariera współczesna często składa się z wielu krótkotrwałych okresów zatrudnienia i charakteryzuje się stałymi zmianami warunków pracy. Dla absolwenta oznacza to bardziej elastyczną karierę ale równocześnie mniejsze bezpieczeństwo pracy. Za tymi zmianami podążyły zmiany w odpowiedzialności za rozwój zawodowy. Odpowiedzialność ta została przerzucona na pracownika – teraz on musi zadbać o swój właściwy rozwój i dopasowywanie się do stale zmieniających się warunków rynku pracy.

Zmieniający się rynek pracy stwarza u wielu osób uczucie niepewności mogącej mieć istotny wpływ na decyzje odnośnie przyszłego zatrudnienia. Osoby o słabej tożsamości zawodowej mają często problemy ze znalezieniem dla siebie odpowiedniego pracodawcy i pod wpływem presji ekonomicznej aplikują gdzie popadnie. W razie sukcesu często muszą uczyć się od nowa zawodu, co jest kosztem czasowym, a nierzadko finansowym. W lepszej sytuacji są osoby mające jasne wyobrażenie jak ma wyglądać jej kariera zawodowa, na jakich polach się poruszać i jakich pracodawców szukać. W przypadku zatrudnienia się mogą już wykorzystać posiadane umiejętności do budowania swojego wizerunku eksperta. Ten wizerunek jest bardzo pomocny przy wyszukiwaniu kolejnych stanowisk pracy, przynoszących większe dochody i zwiększające zatrudnialność na kolejnych etapach kariery.

Jest kilka zagadnień wartych przedyskutowania, która pozwalają nadać karierze spójną formę i ostrzejszy kierunek. Obejmują one identyfikację kariery, stworzenie strategii działania, ciągłą naukę własną oraz samorozwój. Zacząć należy od ustalenia sobie celów i wybrać rodzaj kariery. Jednym z podziałów związanych z rodzajem kariery jest podział na ścieżki specjalisty, projektu, przywódcy-lidera oraz przedsiębiorcy. Przy takim ustalaniu celów ustala się równocześnie do jakiej tożsamości zawodowej się dąży i jak się ona będzie budować.

Jeśli rozpatrywać tożsamość zgodnie z definicją Erika Eriksona to jest ona autozrozumieniem (zrozumieniem przez siebie) własnych zasad, możliwości, wiedzy oraz celów i kierunku własnej kariery na podstawie własnych doświadczeń życiowych. Tożsamość zawodową można określić jak zagadnienie składające się z trzech komponentów.

Czytaj więcej...

Obserwując zachowanie się osób starających się o pracę odnosi się wrażenie, że w ostatnim czasie zaistniała bardzo duża potrzeba nabycia umiejętności wyszukiwania sobie pracy, która to umiejętność nie jest częścią szkolnych programów nauczania. Często bowiem zdarza się, że uczniowie, studenci lub pracownicy mają bardzo duże doświadczenie zawodowe przy jednoczesnym braku zrozumienia jak funkcjonuje rynek pracy. Generuje to poczucie frustracji, gdy po wysłaniu kolejnego kompletu wymaganych dokumentów nie otrzymuje się nawet odpowiedzi zwrotnej.

Przez świat pracy przetacza się rewolucja spowodowana rozwojem technik komunikacyjno informatycznych. Globalizacja zmieniła podejście do kariery zawodowej. Zamiast pracy etatowej furorę robią inne sposoby zatrudniania pracowników. Typowym rozwiązaniem jest zmiana statusu pracowników etatowych na samodzielne podmioty gospodarcze. Miliony osób na całym świecie pracują jako samodzielni specjaliści, wynagradzani w zależności od konkretnych zadań, dźwigając ryzyko związane z prowadzeniem takiej działalności. Równolegle jak grzyby po deszczu rozmnożyły się agencje zatrudnienia poszukujące tanich wyrobników do wykonywania najgorszych i najsłabiej płatnych prac. W pracy na etacie oferuje się zarobki ledwie wystarczające na zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzkiej egzystencji. Dobra posada staje się dobrem rzadkim, do zdobycia której potrzebne są nowe umiejętności pozwalające na swobodne poruszanie się po rynku pracy. Konieczne jest uświadomienie sobie warunków walki rynkowej, wyczucie okazji do zatrudnienia, wyuczenie się umiejętności wyszukania potencjalnego pracodawcy oraz planowania swojej kariery zawodowej.

Dla celów tego artykułu zostanie wprowadzone pojęcie zatrudnialności (employability) rozumianej obecnie nie jako zdolność do zatrudnienia, ale jako umiejętność budowania swojej kariery zawodowej poprzez umiejętność zdobywania posady, utrzymania jej, rozwoju zawodowego oraz znajdywania kolejnej.

Kolejnym ważnym pojęciem używanym dalej w tekście jest tożsamość zawodowa. Pomaga ona zrozumieć siebie i odpowiednio ustawić się na rynku pracy. Na to ustawienie się będą miały wpływ kompetencje, motywy, wartości i cele osobiste danej osoby. Te same czynniki będą kierowały rozwojem zawodowym i karierą.

Umiejętność strategicznego planowania swojej kariery pomaga w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Składowymi takiej strategii są między innymi chęć i umiejętność uczenia się przez całe życie, jasna i klarowna wizja celu oraz umiejętności planowania poszczególnych etapów kariery i dochodzenia do celów cząstkowych.

Czytaj więcej...

Komunikat

Witryna używa ciasteczek - jeżeli nie zgadzasz się na ich użycie wyłącz je we własnej przeglądarce.