foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wnosząc pozytywne wartości ...

Wspierając w rozwoju ...

Służąc kompetencjami ...

Eliminując problemy ...

Dostarczając rozwiązań najwyższej jakości ...

Przy przeszukiwaniu portali pracy należy pamiętać, iż oprócz ogólnych, szeroko znanych portali pracy istnieją również metaportale, portale regionalne lub branżowe. Każde z nich oferuje tysiące miejsc pracy i wyszukanie tego właściwego może być zajęciem nudnym i pracochłonnym. Przed rozpoczęciem poszukiwań warto rozeznać na forach internetowych jakie są najużyteczniejsze portale dla różnych branż i typów wyszukiwań. Najważniejszą kompetencją jest umiejętność użycia odpowiedniego filtrowania ofert dla swoich zapytań. Najlepsze rezultaty można uzyskać poprzez połączenie filtrów wbudowanych dotyczących np. lokalizacji stanowiska pracy i odpowiednich fraz czy też słów kluczowych. Odpowiedź na zadane zapytanie może pochodzić z różnych pól ogłoszenia o pracę np. z opisu firmy, oczekiwań od kandydata itp. stąd wniosek, że doborowi kluczy wyszukiwania należy poświęcić sporo troski i uwagi. Twórczy dobór słów kluczowych poszerza szansę znalezienia interesujących stanowisk. Przy ich doborze kieruje się zasadą, że używa się zwrotów z obszarów kompetencji kandydata, jego oczekiwań lub zakresu obowiązków, którym chce się zająć. Początkowo zbiera się jak najwięcej ofert, by w kolejnych wyszukiwaniach stopniowo zawężać listę znalezionych ofert. Proces powtarza się dla kolejnego zestawu słów kluczowych, pamiętając o fakcie, że ogłoszenia mogą być podane w języku lokalnym jak również i w angielskim.

Pomimo właściwych zapytań niektóre pasujące do kandydata oferty mogą nie pojawić się w wynikach wyszukiwania na portalach online albo też pracodawca z różnych przyczyn nie chce publikować swoich wolnych miejsc na ogólnodostępnych portalach. Duża część kandydatów błędnie zakłada, że skoro pracodawca nie ogłasza się na portalu pracy to nie potrzebuje pracowników. Tymczasem niekoniecznie bywa to prawdą, a potencjalny pracodawca chcąc uniknąć dodatkowych kosztów prowadzenia rekrutacji sam ją obsługuje za pomocą własnego portalu firmowego lub zbiera oferty przez zwykłą pocztę elektroniczną.

Z punktu widzenia kandydata proces poszukiwań należy rozpocząć od samoanalizy i sformułowania swojej tożsamości kariery, długo i krótkoterminowej strategii i określenia bieżących celów. Kolejnym krokiem jest wyszukanie branży, bądź też listy najatrakcyjniejszych pracodawców. W tym celu wyszukuje się firmy zajmujące się danym tematem poprzez wyszukiwanie w sieci Internet. Do tego celu najlepiej nadają się Internetowe bazy danych firm, a nie zwykłe wyszukiwarki generujące miliony odpowiedzi nie związane z tematem wyszukiwania. W bazach danych firm można wyszukiwać pracodawcy poprzez wielkość, branżę, liczbę pracowników, dochody, lokalizację itd. itp. . Wyniki wyszukiwania mogą być zaskakujące dla kandydata – pojawią się nazwy firm o których rzadko się słyszy, ale najbardziej dopasowane do jego profilu zawodowego. Po stworzeniu listy potencjalnych pracodawców można albo aplikować o pracę poprzez firmowy system rekrutacji (zwykle taki system znajduje się w sekcji kariera firmowej strony www) albo skontaktować się bezpośrednio i zapytać o informacje na temat procesu rekrutacji i dostępnych miejsc pracy.

Przy kontaktach z potencjalnymi pracodawcami poleca się prowadzić dziennik zadań związanych z wyszukiwaniem pracy. Taki dziennik zwykle jest plikiem tekstowym w którym notuje się informacje o prowadzonych wyszukiwaniach, otrzymanych rezultatach i nawiązanych kontaktach. Oprócz szybkiej orientacji na temat tego co, gdzie i jak wyglądają szanse na zatrudnienie kandydat uczy się techniki starania się o pracę.

Firmy pracują w stale zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Zdarza się, że są wolne miejsca pracy, które chwilowo nie są zaanonsowane. Poprzez wcześniejszy kontakt telefoniczny z potencjalnym pracodawcą można uzyskać cenne wskazówki na temat procesu rekrutacji, dające ogromną przewagę nad konkurencją (innymi kandydatami). Być może nawet w ogóle firma nie będzie rozpatrywać innych kandydatów.

Kolejną drogą znajdowania ukrytych lub niezaanonsowanych miejsc pracy są kontakty personalne. Stworzenie dobrej jakościowo sieci kontaktów jest niesłychanie ważnym zadaniem. W skład takiej sieci powinni wchodzić branżowi specjaliści o różnych profesjach, zbieżnych z zainteresowaniami zawodowymi kandydata. Taka sieć oprócz podtrzymywania morale i motywacji dostarcza wiele pomysłów na karierę, daje informacje zwrotne pozwala na dalsze poszerzanie sieci.  

Kilka drobnych rad celem tworzenia efektywnych sieci osobistych:

  • odwiedzaj profesjonalne wydarzenia takie jak wystawy, konferencje i sympozja
  • przygotuj zawodowy elevator pitch (krótkie 20 – 60 s wystąpienie  podkreślające produkt, usługę lub projekt – w tym wypadku Ciebie) oraz wizytówki.
  • kiedy spotykasz nowych ludzi:
    • weź ich wizytówki aby skontaktować się z nimi później,
    • opis spotkanie słowami kluczowymi na wizytówce
    • bądź zwięzły i precyzyjny w swojej komunikacji.


Wydarzenia związane z wykonywanym zawodem takie jak konferencje i sympozja nie są tylko  miejscami do pozyskania kontaktów. Czasem można zyskać ciekawe informacje, darmową lub dyskontową wejściówkę na kolejne wydarzenia albo w najgorszym razie zaopatrzyć się w gadżety. Jest okazja lansować swoją osobę, dokonywać krótkiej autoprezentacji (elevator pitch!), przedstawiać swoje najbliższe i średnioterminowe plany na przyszłość, wymieniać wizytówki. (Przy spotkaniu nieznajomej osoby ZAWSZE poproś go o jego wizytówkę tak by można było  skontaktować się z nim później). Wszystkie te czynności wspomagają proces wyszukiwania stanowiska pracy, a przy okazji budują markę osobistą. (Marka osobista ma szczególną wartość, kiedy jest ukazywana ludziom, którzy są istotni dla budowania kariery kandydata).

Tak więc, dlaczego nie odwiedzić na przykład najbliższego profesjonalnego wydarzenia lub dołączyć w tym tygodniu do nowej grupy znajomych, aby rozszerzyć swoją sieć kontaktów?

Ostatnią opcją prezentowaną w artykule to usługi komercyjnych rekruterów. Są to firmy lub freelancerzy na rynku zaangażowani w wyszukiwanie i selekcję profesjonalnych pracowników dla swoich klientów. Wielu nich jest skupionych na doświadczonych profesjonalistach i menadżerach, stąd przy małym doświadczeniu zawodowym trudno spełniać ich kryteria naboru kandydatów na określone stanowiska. Jednakże jeśli ma się czas można stworzyć swój profil w ich systemie i poczekać co się stanie.

Na rynku działają także firmy, które oferują wsparcie przy staraniach się o pracę (zwykle jest to oferta płatna). Przed skorzystaniem z takich usług najlepiej upewnić się, czy oferowane usługi są warte swojej ceny czy też po prostu można zrobić to samemu i nauczyć się tego procesu. Dla większości kandydatów kluczowym sposobem jest bycie proaktywnym i dobrze zorganizowanym. Planowo i samodzielnie przeprowadzany proces wyszukiwania pracy, szacowania okazji i aplikowania o pracę jest zwykle gwarantem sukcesu.

Literatura

KAPANEN, Antti. Employability Skills: online course. Iversity.org [online]. Berlin, 2015 [cit. 2015-08-25]. Dostępne z: https://iversity.org/en/my/courses/employability-skills/lesson_units

Komunikat

Witryna używa ciasteczek - jeżeli nie zgadzasz się na ich użycie wyłącz je we własnej przeglądarce.